Priser

(Alla priser exkl moms)

Timpenning

Normaltaxa: 600:-

Fasta priser

Jag kommer utarbeta förslag på fasta priser för enklare arbeten.
Bankgironummer: 731-1624
Konto Handelsbanken: 6154-494 701 838
Organisationsnummer: 540416-3312
Innehar F-skattebevis och är momsregistrerad